In onze psychologenpraktijk dragen wij allen de titel 'psycholoog'. Dit betekent dat wij allen een universitair diploma hebben en aan de slag kunnen als psychotherapeut. Wij hechten veel belang aan opleiding en iedere psycholoog uit ons team volgde of volgt dan ook extra postgraduaten of permanente vormingen na de universitaire opleiding. 

De termen 'therapeut' en ‘coach’ zijn in België niet erkend. Dit betekent dat iedereen zichzelf coach, mental coach, life coach, kindercoach of therapeut mag noemen, zelfs zonder enige scholing of werkervaring. De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd. Niet iedereen mag zich dus zo noemen. Een psycholoog heeft een universitair diploma in de psychologie en kan werken als therapeut of psychotherapeut. Ook het woord 'psychotherapeut' is beschermd. 'Psychotherapeuten' volgden een bijkomend postgraduaat zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte psychotherapie.

het groeipunt

 

Werking

 


Aanmelding


Aanmelden kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van de (huis)arts, op advies van de school, enz.
We werken niet met een wachtlijst en proberen binnen enkele weken een eerste afspraak te bieden.
Tijdens een eerste telefonisch contact of contact via e-mail worden de werkwijze uitgelegd, de tarieven meegedeeld en een eerste afspraak vastgelegd.

 


Eerste gesprek


Met het eerste gesprek start de intakefase. Dit zijn een soort van kennismakingsgesprekken waarbij wordt nagegaan wat de concrete hulpvraag is.
De klachten worden in kaart gebracht en er wordt gekeken of aangepaste hulp kan geboden worden.
Afhankelijk van de klachten kan aanvullend vragenlijst- en/of testonderzoek wenselijk zijn.

 


Bespreking en advies


Tijdens het adviesgesprek wordt de verzamelde informatie besproken, aangevuld met eventueel vragenlijst- en/of testresultaten. Er wordt getracht om meer inzicht te krijgen in de problemen. Indien verdere begeleiding nodig blijkt, wordt er een therapievoorstel gedaan. Dit wordt in samenspraak met de cliënt op punt gesteld.

 


Behandeling en evaluatie


Elke persoon is uniek en dus is ook elke klacht anders. Bij de behandeling wordt er gestreefd naar een begeleiding op maat,
rekening houdend met de cliënt in zijn of haar ruimere psychosociale situatie.
De behandeling wordt in bepaalde doelen uiteengezet en tussentijds geëvalueerd.
Therapeutische begeleidingen zijn meestal niet van korte duur en kunnen dan ook enkele maanden tot jaren duren.

 


Multidisciplinair overleg en follow-up


Deze praktijk onderstreept het belang van samenwerking en overleg met de verschillende
betrokken hulpverleners. Uiteraard gebeurt dit mits goedkeuring van de cliënt.
Daarnaast wordt er gestreefd naar voldoende opvolging en ondersteuning na een vaak intense begeleiding.

 


Privacy en GDPR

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim. We delen geen informatie met derden tenzij je daar zelf om vraagt. Je kiest zelf of wij contact houden met je huisarts of je doorverwijzer. Wij waarborgen uiterste discretie en respect voor persoonlijke waarden en overtuigingen.